Isabelle heeft het bijzondere vermogen om haar denken en voelen te laten samensmelten tot een altijd heldere vraag over het hier en nu. Zo laat ze mensen op natuurlijke wijze een nieuwe ruimte ontdekken van waaruit ze in beweging kunnen komen voor het versterken van hun persoonlijke duurzaamheid. Martin Doolaard, Energenda

Martin Doolaard

Nav het thema anders in gesprek met vrouwen over verborgenheid, geïnitieerd door Avanti en het liefst georganiseerd in een van de gezondheidscentra, kwam ik in contact met Isabelle. Geen gemakkelijk thema en hier een optimale werving voor te creeren. De hele samenwerking met Isabelle in dit proces vond ik bijzonder aangezien zij zich ook heel bewust was van dit gevoelige thema. Isabelle wist ook steeds zeer goed in te voegen aan de veranderende situatie. Zelfs zodanig, met een andere groepssamenstelling dan verwacht, er toch het optimale eruit weten te kunnen halen, echt chapeaux!!! Een top gespreksleider die in korte tijd een dusdanige veilige sfeer kan creëren dat vrouwen verborgenheden hebben kunnen delen. En dat ieder hiervan wat heeft mee kunnen nemen.” Ingrid Brockx

Ingrid Brockx