Dãna

Dāna betekent o.a. ‘geschenk’ en het staat daarmee voor de kwaliteit van het geven: ik geef het beste dat ik te bieden heb en daar wil ik jou ten volle van laten genieten. Dit is mogelijk door niet vooraf een bepaalde prijs aan te geven, maar jou je eigen gift, binnen je eigen mogelijkheden, te laten bepalen.

Al mijn diensten en activiteiten vinden plaats in het kader van Dāna. In het boeddhisme staat Dāna voor een van de zes deugden, namelijk die van vrijgevigheid, vriendelijkheid en openheid. Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op materiële dingen, maar bijvoorbeeld ook op het geven van je tijd en aandacht. Dāna betekent ook ‘geschenk’ en het staat daarmee voor de kwaliteit van het geven: ik geef het beste dat ik te bieden heb en daar wil ik jou ten volle van laten genieten. Dit is mogelijk door niet vooraf een bepaalde prijs aan te geven, maar jou je eigen gift, binnen je eigen mogelijkheden, te laten bepalen. Dāna is daarmee ook de uitdrukking van de waardering, verbinding en saamhorigheid tussen gever en ontvanger. Het is een persoonlijke, vrijwillige donatie die helpt voorzien in het levensonderhoud van de ontvanger, die daar geheel of gedeeltelijk van afhankelijk is. Dāna is zowel voor degene die geeft als voor degene die ontvangt een moment van bezinning. Dāna is dus uiterst persoonlijk.

Wanneer ik Dāna tijdens bijeenkomsten hanteer, staat er een discreet doosje klaar waarin je de Dāna op elk gewenst moment kunt deponeren. Omdat dit een initiatief van jouw kant is, zal ik hier niet altijd specifiek op wijzen.