Dãna

Dāna betekent o.a. ‘geschenk’ en het staat daarmee voor de kwaliteit van het geven: ik geef het beste dat ik te bieden heb en daar wil ik jou ten volle van laten genieten. Dit is mogelijk door niet vooraf een bepaalde prijs aan te geven, maar jou je eigen gift, binnen je eigen mogelijkheden, te laten bepalen.

‘Dāna’: in het boeddhisme staat Dāna voor een van de zes deugden, namelijk die van vrijgevigheid, vriendelijkheid en openheid. Vrijgevigheid heeft niet alleen betrekking op materiële dingen, maar bijvoorbeeld ook op het geven van je tijd en aandacht. Dāna betekent ook ‘geschenk’ en het staat daarmee voor de kwaliteit van het geven: ik geef het beste dat ik te bieden heb en daar wil ik jou ten volle van laten genieten. Dit is mogelijk door niet vooraf een bepaalde prijs aan te geven, maar jou je eigen gift, binnen je eigen mogelijkheden, te laten bepalen. Dāna is daarmee ook de uitdrukking van de waardering, verbinding en saamhorigheid tussen gever en ontvanger. Dāna is zowel voor degene die geeft als voor degene die ontvangt een moment van bezinning. Dāna is dus uiterst persoonlijk.

Een mooi voorbeeld van Dāna is m.i. het restaurant Trust in Amsterdam: hun motto is ‘come as you are, pay as you feel’. Je bestelt eten van een menukaart zonder prijzen en betaalt na afloop naar eigen inzicht. Niet alleen kun je zonder reserves precies dat kiezen waar je het meeste trek in hebt, het restaurant stelt je zo ook in staat om optimaal te genieten van wat ze je bieden. Zij gunnen je letterlijk hun beste eten, ongeacht wat jij ervoor over hebt. Het gedeelde geluk is maximaal. Prachtig toch?!

Wil je Dãna toepassen op een gesprek, geef dat dan aan. Wanneer ik Dāna tijdens bijeenkomsten hanteer, staat er een discreet doosje klaar waarin je de Dāna op elk gewenst moment kunt deponeren. Omdat dit een initiatief van jouw kant is, zal ik hier niet altijd specifiek op wijzen.