Snelle denkers

Snelle denkers/HIQ-ers Algemeen De termen hoogbegaafd, meerbegaafd, hoogintelligent, etc. zijn niet eenduidig en werken m.i. enigszins stigmatiserend. Sowieso blijkt er een groot verschil te bestaan tussen wat de buitenwereld ziet als hoogbegaafd en wat het merendeel van deze

Snelle denkers/HIQ-ers

Algemeen

De termen hoogbegaafd, meerbegaafd, hoogintelligent, etc. zijn niet eenduidig en werken m.i. enigszins stigmatiserend. Sowieso blijkt er een groot verschil te bestaan tussen wat de buitenwereld ziet als hoogbegaafd en wat het merendeel van deze mensen bij zichzelf ervaart. Liever hanteer ik daarom de term snelle denkers – een universeel kenmerk van allemaal.

Snelle denkers nemen makkelijk veel informatie op en zijn in staat snel conclusies te trekken, verbanden te leggen en nieuwe ontdekkingen te doen, ze kunnen zich in een razend tempo in een onderwerp inwerken en al snel in jargon erover meepraten – ze ‘weten’ veel. Hoe dit gebeurt is nog niet bekend en geregeld zijn zij zich er niet van bewust dat hun denken anders verloopt dan bij anderen.

Positieve kanten

Van nature zijn snelle denkers positief ingesteld, ze hebben een groot doorzettingsvermogen, ze zijn nieuwsgierig, kunnen uitstekend verbanden leggen en complexe processen doorzien, zijn zeer creatief en vinden het leuk om te creëren en uitgedaagd te worden. Ze hebben een intens moreel besef en een groot rechtvaardigheidsgevoel, waardoor ze vaak zeer begaan zijn met ‘de wereld’. Veelal autonoom, sensitief en emotioneel en het leven intens belevend, vaak in aspecten die anderen ontgaan. In die zin hebben ze veel kenmerken gemeen met de hoogsensitieven.

Valkuilen

Snelle denkers zijn niet snel tevreden met de eigen prestaties en/of hebben last van faalangst. Tegelijkertijd zijn ze nauwelijks geneigd hulp te vragen. Het aanvaarden van autoriteit is lastig voor ze. Het komt geregeld voor dat ze snel zijn afgeleid en impulsief handelen. Het is niet ongebruikelijk dat ze communicatieproblemen ervaren of worden gezien als ‘sociaal onhandig’ – simpelweg omdat ‘men’ hun denkwijze en wijze van communiceren niet kan volgen. Juist hierom worden hun vaardigheden vaak onderschat. Ze worden ook wel als arrogant ervaren, als ongeleid projectiel of als ongeduldig. Het is niet ongebruikelijk dat ze tegenwerking ervaren of worden gepest. Dit kan tornen aan hun zelfbeeld, met alle gevolgen van dien.

Bent u een snelle denker?

Herkent u veel van onderstaande kenmerken? Dan bestaat de mogelijkheid dat u een snelle denker bent.

 • U heeft zich altijd anders dan anderen gevoeld.
 • U vindt voor problemen vaak snel verschillende oplossingen.
 • U fungeert het best in een zelfstandige functie.
 • U bent perfectionistisch (wat niet wil zeggen dat u ‘netjes’ bent).
 • U stelt hoge eisen aan uzelf en aan anderen.
 • U moet vaak iets herhalen of meerdere keren uitleggen.
 • U heeft een zeer sterk rechtvaardigheidsgevoel.
 • U bent erg trouw en betrouwbaar in vriendschappen.
 • U heeft een “apart” soort humor.
 • U heeft een hekel aan herhaling.
 • U heeft een laag zelfbeeld.
 • U was een buitenbeentje op school of
 • U heeft op school als onopvallende middenmoter meegedraaid of
 • U haalde hoge cijfers maar hoorde er niet echt bij.
 • U bent zeer gevoelig voor geluid of drukte en andere prikkels van buitenaf.
 • U kunt het ene moment de hele wereld aan en ziet het het volgende moment niet meer zitten.
 • U bent zeer loyaal.
 • U kunt uren geconcentreerd met iets bezig zijn wanneer u bezig bent met iets dat u interesseert.
 • U vindt feestjes waarop u een stevige discussie kunt voeren gezellig.
 • Daarentegen, feestjes waarop alleen over koetjes en kalfjes gesproken wordt, vervelen u snel.
 • U heeft een grote woordenschat (als u onder stimulerende omstandigheden bent opgegroeid).
 • U heeft een ongebreidelde nieuwsgierigheid.
 • U voelt een honger naar kennis en informatie in allerlei vormen.
 • U kon al vroeg lezen, leest nog steeds veel en heeft een volle boekenkast.
 • U kon uw weg tussen de boeken niet vinden en leert graag in de praktijk (zien is doen).
 • U heeft een voorkeur voor vrienden of vriendinnen die ouder zijn dan uzelf.
 • U werkt aan veel zaken tegelijk.
 • U moet uw mening of denkbeelden vaak verdedigen of ze worden genegeerd.
 • U krijgt geregeld te horen dat u niet zo ingewikkeld moet doen of zo serieus.
 • U twijfelt wel eens aan uw eigen denkbeelden omdat u de enige bent die zo lijkt te denken.
 • U zou de wereld graag willen verbeteren en zit al vol ideeën over hoe dat zou moeten.
 • U voelt dat u meer zou kunnen presteren dan u tot nu toe heeft gedaan.
 • U komt moeilijk op gang, weet niet hoe te beginnen, omdat er zoveel moet of kan.
 • U stelt veel zaken uit en redt het dan net voor de deadline het af te krijgen.
 • U heeft moeite met het afmaken van projecten omdat uw aandacht al weer is getrokken door het volgende.
 • U bent intuïtief, u ‘weet’ zaken zonder dat u precies weet waar ze vandaan komen.
 • U werkt volgens vaste procedures of heeft juist moeite met het aanbrengen van structuur.
 • U bent snel geïrriteerd of ongeduldig, zeker als iets in uw opvatting ‘dom’ of ‘makkelijk’ is.
 • U heeft moeite met het vinden van innerlijke rust.