HoogSensitieve Personen (HSP)/Hooggevoeligheid

Volgens onderzoek heeft ongeveer 20% van alle mensen een beduidend gevoeliger zenuwstelsel – is hooggevoelig. Hooggevoelig zijn is een staat van zijn.

Algemeen

Volgens onderzoek heeft ongeveer 20% van alle mensen een beduidend gevoeliger zenuwstelsel – is hooggevoelig. Hooggevoelig zijn is een staat van zijn. Hoogsensitieve personen hebben een zenuwstelsel dat zeer gevoelig is voor prikkels en stimulansen. Dankzij dit gevoeligere zenuwstelsel, kunnen hooggevoelige personen informatie sneller en op een dieper niveau verwerken en hebben ze weinig moeite met het oplossen van complexe problemen. Ze zijn oplettend en zich bewust van de zeer subtiele signalen uit de omgeving die meestal door anderen worden gemist. Stemmingen bij anderen mensen voelen ze moeiteloos aan. Dit levert een aantal specifieke voordelen, maar ook nadelen op.

Positieve kanten

Hooggevoelige mensen zijn zorgzaam, bescheiden en nauwgezet. Ze hebben een zeer brede belangstelling, zijn in staat om onbewust te leren en beschikken over scherpe inzichten. Dankzij hun gevoel voor andere mensen en hun talent om dingen met elkaar in verband te brengen, weten ze snel hoe bepaalde zaken in elkaar steken. Ze schuwen oppervlakkigheden. Ze kunnen verleden, heden en toekomst met elkaar verbinden, creatieve oplossingen voor ingewikkelde problemen bedenken en ze durven doelbewust risico’s te nemen. Dankzij hun intuïtie weten ze voor de hand liggende fouten te vermijden. Het wordt steeds vaker erkend dat hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid vaak samen gaan.

Valkuilen

Hooggevoelige personen zijn vaak gepassioneerde levensgenieters. Met name de Sensation Seekers onder de HSP-ers zoeken uitdagingen op en leven eigenlijk met één voet op het gaspedaal en de ander op de rem. Een teveel aan stimulansen en prikkels wordt als negatief ervaren, HSP-ers herstellen nl. langzamer van de gevolgen en hebben de behoefte zich dan terug te trekken om die overdaad aan prikkels te verwerken (bijtanken). Een te veel aan stimulans leidt onherroepelijk tot verwarring, stress, ziekte, burn-out, depressie en ontsporing.

Hoogsensitiviteit beïnvloedt de levensloop, de loopbaan, het innerlijk leven en de (intieme) relaties. Hooggevoelige mensen streven in hun relatie met anderen over het algemeen naar synthese en samenwerking. Hooggevoeligheid wordt door de ander echter niet altijd gewaardeerd. Bij HSP-ers ligt dan ook, als gevolg van hun sensitiviteit, een gebrek aan zelfvertrouwen en eigenwaarde op de loer. Hierdoor is het voor hen niet eenvoudig om bevredigend werk te vinden of een passende relatie aan te gaan. Hooggevoeligen hebben dan ook vaak moeite met het bepalen van hun positie in de samenleving.

Kwaliteiten

 • Goed aanvoelen van anderen.
 • Opmerkzaamheid en aandachtig.
 • Veel waarnemen, oog voor detail.
 • Gewetensvol.
 • Harde werkers.
 • Spiritueel geïnteresseerd en vaak begaafd.
 • Werk is een passie, grote inzet en betrokkenheid.
 • Bewaker van sfeer, bijv. binnen het team.
 • Lange termijn denkers: bijdrage aan zorgvuldige besluitvorming.
 • Creatief.
 • Inspirator.
 • Waarschuwer, voorspeller.
 • Adviseur.
 • Aandacht voor zingeving.

Omdat hooggevoelige mensen makkelijk en diep reflecteren voordat ze handelen, kun je ze typeren als lange termijn denkers.

 • Zij merken eerder op dat er iets mis kan gaan.
 • Zij stimuleren collega’s om eerst na te denken over de consequenties van beslissingen.
 • Zij kunnen een belangrijke rol hebben in een zorgvuldige en respectvolle besluitvorming.

De rol van de hooggevoelige collega is die van voorspeller, waarschuwer en adviseur. Werkgevers zijn blij met de eigenschappen zoals hard werken, gewetensvol zijn, creatieve oplossingen aandragen, etc. Vaak hebben hooggevoelige mensen een kritische blik en vrijwel altijd zijn ze perfectionistisch, waardoor ze hun werk zorgvuldig doen.
Klik hier voor een test of je HSP-er bent. En hier of je Sensation Seeker bent.